สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th


เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564ปฏิทินการรับสมัคร (E-Book)
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาการแพทย์แผนไทย

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ TTM.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเวชระเบียน

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ MRS.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ปวส.
หลักสูตร 2 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ MAV.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขารังสีเทคนิค

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ TTM.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก 13-05-2021

เลื่อนวันประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งวิทยาจารย์ 06-05-2021

ประกาศยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ให้รหัสทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ 06-05-2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งวิทยาจารย์ 20-04-2021

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี 19-04-2021

ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) - วทก. 02-04-2021

  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) - วทก. 02-04-2021  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า) 24-03-2021  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) วทก. 12-03-2021  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 - วทก 08-03-2021  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา (แรกเข้า)) 25-02-2021  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่ามัคร การรับตรงจากพื้นที่ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 19-02-2021  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย การรับตรงจากพื้นที่ สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2564 15-02-2021  
  ประกาศจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 23-04-2021  
  ตราของสถาบันพระบรมราชชนก 23-04-2021  
  เอกสารประกอบการบรรยาย ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธร 01-02-2021  
  หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการสอนสำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 01-02-2021  
  หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการเปลี่ยนและกำหนดตำแหน่งให้คณาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 01-02-2021  
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 01-02-2021  
  ระเบียบเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2563 29-06-2020  
  รายชื่อชมรมกีฬา 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมจิตอาสา 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมนวัตกรรม 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมศิลปวัฒนธรรมและดนตรี 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 02-12-2020  
  เปิดการศึกษาใหม่ ปี 2563  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 06-05-2021  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน (แบบ สขร.1) 06-05-2021  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 16-04-2021  
  รายงานงบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 จากระบบ GFMIS 09-04-2021  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน มีนาคม 2564 09-04-2021  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (แบบ สขร.1) 08-04-2021  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา Microplate Reader (เครื่องวัดดูดกลืนแสง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07-04-2021  
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่
up
ดร.นพมาส เครือสุวรรณ

รักษาการผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก

ระบบ สารสนเทศ
ปฏิทิน วทก.
ภาพกิจกรรมของวิทยาลัยฯ

(ดูทั้งหมด)

วีดิทัศน์ วทก.
>

ที่อยู่

    เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร 02-1501203-9

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
เดือนนี้ 12
เดือนที่แล้ว 30
ปีนี้ 318
ปีที่แล้ว 9,678
ออนไลน์ 1
ทั้งหมด 64636

แผนที่