วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ใบแจ้งการชำรุดเสียหาย

ข้อมูลผู้แจ้ง
ชื่อผู้แจ้ง
ตำแหน่ง
เลขคุรุภัณฑ์ (ถ้ามี)
*กำหนดงานเสร็จสิ้น : เสร็จสิ้นภายใน 7 วัน หากเกิน 7 วัน แล้วยังไม่ได้รับการซ่อมแซมให้ติดต่อ 02-150-1203 ต่อ 2112
มีความประสงค์แจ้งให้ทราบว่า ได้เกิดการชำรุดเสียหายของวัสดุ/คุรุภัณฑ์ คือ
ห้อง
อาคาร
สถานที่
เบอร์ติดต่อ
แนบรูปประกอบ (ถ้ามี)

กลับสู่เมนูหลัก