ติดต่อ


ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150

โทรศัพท์: 02 525 4145 หรือ 02-1501203-9

อีเมล kmpht@kmpht.ac.th