มุมศิษย์เก่า

ข่าว (News)

  3 สิ่งที่ผู้ป่วยเริ่มใช้สารสกัดกัญชาควรทราบ  
  อาการข้างเคียงที่พบจากการใช้สารสกัดกัญชา  
  ผู้ป่วยที่ไม่ควรใช้สารสกัดกัญชา  
  หลักการนำสารสกัดกัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์  
  แผนการรักษาด้วยสารสกัดกัญชา  
  โรค/ภาวะที่น่าจะได้ประโยชน์จากสารกัญชา  
  ประโยชน์จากกัญชา  
  วันไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562  
  กำหนดการวันไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562