ระบบสารสนเทศ

ข่าว (News)

  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน (ป.ตรี) นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 - 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน (ป.ตรี) นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 - 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิช่าการพัสดุ  
  การเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ข้อสอบหลังเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์การสอน เรื่อง นวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  สื่อเสริมนวดแผนไทยแบบราชสำนัก บำบัดโรคความดันโลหิตสูง  
  นโยบายสู่การเป็น "วิทยาลัยคุณธรรม"  
  ประกาศ ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน (ป.ตรี) นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 - 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ ระยะเวลาการลงทะเบียนเรียน (ป.ตรี) นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 3 - 4 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562  
  ประกาศ เรื่อง รับสมัครการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  ใบสมัครพนักงาน  
  รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  
  เปิดการศึกษาใหม่ ปี 2562 (สิงหาคม 2562)  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (แบบ สขร.1)  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2562  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อตู้แลคเมนไฟ พร้อมฟิวส์ จำนวน 3 ลูก จำนวน 1 ชุด  
  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2562  
  รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน  
  รายงานผลการวิเคราะห์ตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 12 เดือน  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562 (แบบ สขร.1)  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างตรวจสุขภาพ  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)  
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่

วทก. (KMPHT)

ผศ.(พิเศษ).ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ

Assist.Professor Dr.Winai Sayorwan

เปิดภาคการเรียนที่ 1 สิงหาคม - ธันวาคม

กิจกรรมผู้อำนวยการ

card image

พิธีลงนาม

วันแม่แห่งชาติ

พิธีลงนาม

card image

card image

มอบเกียรติบัตร

พิธีไหว้ครูประจำปี 2561

มอบเกียรติบัตร

card image

card image

นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

งาน นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง โดยนำนวัตกรรมของนักศึกษาปวส.เวช,โสตมาแสดงในงาน

นวัตกรรมบ้านนาสืบสานปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง

card image

card image

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ผศ.(พิเศษ)ดร.ภก.วินัย สยอวรรณ พร้อมด้วยข้าราชการ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายความเคารพ เปิดกรวยถวายสักการะ ลงนามถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสาเราทำดีด้วยหัวใจ เมื่อวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ บริเวณอาคารปฏิบัติการและบริเวณถนนรอบวิทยาลัย

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

card image

card image

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

card image

card image

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ลงนามถวายพระพร

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

card image

วีดิทัศน์วิทยาลัยฯ

ภาควิชาเวชระเบียน

แนะนำวิทยาลัย

สวนสมุนไพร

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

แพทย์แผนไทย

วาไรตี้ ให้ความรู้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ที่อยู่

    เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร 02-1501203-9

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 2
เมื่อวาน 16
เดือนนี้ 113
เดือนที่แล้ว 280
ปีนี้ 4,879
ปีที่แล้ว 2,079
ออนไลน์ 1
ทั้งหมด 40242

แผนที่