สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th

วิดิทัศน์

แนะนำหลักสูตรต่างๆแนะนำวิทยาลัยฯ.การเรียนการสอนกิจกรรมนักศึกษารายการทีวีภาควิชาเวชระเบียนแพทย์แผนไทย