สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th
ติดต่อ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

ที่อยู่ :: เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ :: 02-1501203-9
งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา ต่อ 1111,1112
งานการเงินและบัญชี ต่อ 1104,1106
งานเจ้าหน้าที่ ต่อ 2101,2102
อีเมล :: kmpht@kmpht.ac.th
facebook :: ★ https://web.facebook.com/kmphtlife/