สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th
หอพัก

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก

สำหรับนักศึกษา

หอ3 สำหรับ นักศึกษาชาย
หอ5,หอ1,หอ2 สำหรับ นักศึกษาหญิง
หอ4 สำหรับ ผู้ปกครอง หรือ บุคคลภายนอก

ติดต่อ

โทร.02150 1203-08 ต่อ 1208
มือถือ 0813728894