สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.th


นักวิจัยดีเด่น วทก.

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาการแพทย์แผนไทย

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ TTM.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเวชระเบียน

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ MRS.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ปวส.
หลักสูตร 2 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ MAV.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขารังสีเทคนิค

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ TTM.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด

ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 18-11-2021

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง การใช้ลายเมือชื่อผู้รับเงินด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการออกใบเสร็จด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 08-11-2021

ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย 18-10-2021

ปฏิทินการศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก 23-09-2021

ประชาสัมพันธ์นนทบุรี เพื่อรับรู้สู่ชุมชน 13-09-2021

ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีเรื่องโควิด-19 13-09-2021

คุณสมบัติรองอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ 13-09-2021

  ประกาศ สถาบันพระบรมราชชนก เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาสถาบันพระบรมราชชนก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 02-09-2021  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 16-08-2021  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564 13-08-2021  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564 09-08-2021  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาแรกเข้า) 04-08-2021  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงอิสระ ปีการศึกษา 2564 23-07-2021  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2) 19-07-2021  
  ประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข 30-07-2021  
  ประกาศจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 23-04-2021  
  ตราของสถาบันพระบรมราชชนก 23-04-2021  
  เอกสารประกอบการบรรยาย ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธร 01-02-2021  
  หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการสอนสำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 01-02-2021  
  หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการเปลี่ยนและกำหนดตำแหน่งให้คณาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 01-02-2021  
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 01-02-2021  
  รายชื่อชมรมกีฬา 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมจิตอาสา 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมนวัตกรรม 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมศิลปวัฒนธรรมและดนตรี 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 02-12-2020  
  เปิดการศึกษาใหม่ ปี 2563  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 19-11-2021  
  รายงานประจำเดือน ตุลาคม 64 จากระบบGFMIS 15-11-2021  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 64 15-11-2021  
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2564 03-11-2021  
  รายงานงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 จากระบบ GFMIS 14-10-2021  
  หมายเหตุประกอบงบทดลอง เดือน กันยายน 2564 14-10-2021  
  รายงานผลการวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 06-10-2021  
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่
up
ดร.นพมาส เครือสุวรรณ

รักษาการผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก

ระบบ สารสนเทศ
ปฏิทิน วทก.
ภาพกิจกรรมของวิทยาลัยฯ

(ดูทั้งหมด)

วีดิทัศน์ วทก.
>

ที่อยู่

    เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร 02-1501203-9

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
เดือนนี้ 26
เดือนที่แล้ว 31
ปีนี้ 516
ปีที่แล้ว 9,678
ออนไลน์ 1
ทั้งหมด 85076

แผนที่