สมัครเข้าศึกษา
  • 02-1501203-9
  • kmpht@kmpht.ac.thเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564ปฏิทินการรับสมัคร (E-Book)
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต

สาขาการแพทย์แผนไทย

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ TTM.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาเวชระเบียน

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ MRS.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

โสตทัศนศึกษาทางการแพทย์

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ปวส.
หลักสูตร 2 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ MAV.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต

สาขารังสีเทคนิค

รูปแบบหลักสูตร ระดับ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ TTM.
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
การรับเข้าศึกษา นักศึกษาไทย
รายละเอียด

คำสั่ง จังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 44 21-06-2021

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 21-06-2021

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาแรกเข้า) 14-06-2021

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 31-05-2021

ข้อสั่งการจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กระทรวงมหาดไทย 31-05-2021

แนวทางป้องกันการคุมคามทางเพศ 31-05-2021

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี 31-05-2021

  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาแรกเข้า) 14-06-2021  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ปีการศึกษา 2564 31-05-2021  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) - วทก. 02-04-2021  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ (รอบเพิ่มเติม) ปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระค่าใช้จ่ายแรกเข้า) 24-03-2021  
  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม) วทก. 12-03-2021  
  ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 - วทก 08-03-2021  
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (เพื่อชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา (แรกเข้า)) 25-02-2021  
  ประกาศจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 23-04-2021  
  ตราของสถาบันพระบรมราชชนก 23-04-2021  
  เอกสารประกอบการบรรยาย ศ.ดร.บุญทิพย์ สิริธร 01-02-2021  
  หลักเกณฑ์ วิธีการประเมินการสอนสำหรับข้าราชการที่เปลี่ยนเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 01-02-2021  
  หลักเกณฑ์ วิธีการเงื่อนไขการเปลี่ยนและกำหนดตำแหน่งให้คณาจารย์ประจำดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 01-02-2021  
  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ 01-02-2021  
  ระเบียบเครื่องแต่งกายของนักศึกษา พ.ศ.2563 29-06-2020  
  รายชื่อชมรมกีฬา 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมจิตอาสา 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมนวัตกรรม 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมศิลปวัฒนธรรมและดนตรี 02-12-2020  
  รายชื่อชมรมเศรษฐกิจพอเพียง 02-12-2020  
  เปิดการศึกษาใหม่ ปี 2563  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 22-06-2021  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 21-06-2021  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม 21-06-2021  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำวีดีทัศน์ 21-06-2021  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำใบประกาศนียบัตรและปกประกาศนียบัตร 21-06-2021  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างทำรูปเล่ม 17-06-2021  
  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดจ้างแปลเอกสารเว็ปไซต์ภาษาอังกฤษ และจ้างแปลคู่มือแนะนำหลักสูตรภาษาอังกฤษ 16-06-2021  
ดูทั้งหมด คลิกที่นี่
up
ดร.นพมาส เครือสุวรรณ

รักษาการผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข
กาญจนาภิเษก

ระบบ สารสนเทศ
ปฏิทิน วทก.
ภาพกิจกรรมของวิทยาลัยฯ

(ดูทั้งหมด)

วีดิทัศน์ วทก.
>

ที่อยู่

    เลขที่ 56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทร 02-1501203-9

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
เดือนนี้ 24
เดือนที่แล้ว 31
ปีนี้ 361
ปีที่แล้ว 9,678
ออนไลน์ 1
ทั้งหมด 69937

แผนที่