Loading...
รายการแจ้งซ่อม
เลขที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง ตำแหน่ง เรื่องที่แจ้ง วันที่แจ้ง สถานะ หมายเหตุ
rep00111 นางสาว ฐิตาภรณ์ สำราญใจ นักศึกษา ปลั๊กเปิดปิดไฟชำรุด 09-04-2021
rep00110 นางสาว ฐิตาภรณ์ สำราญใจ นักศึกษา ปลั๊กเปิดปิดไฟชำรุด 09-04-2021
rep00109 นางสาว จิตอนุวัณ ชูชมชื่น อาจารย์ ชักโครกกดไม่ลงค่ะ เปิดเช็กด้านหลังพบว่า สายที่เป็นตัวช่วยดึงให้น้ำลงมันหลุดค่ะ 07-04-2021
rep00108 นางสาว ชลนิชา ทาแสง นักศึกษา ลูกบิดห้อง 2305 พัง ค้าง ตอนนี้ประตูไม่สามารถปิดได้ค่ะ (แมวเดินเข้า-ออก+ยุง+แมลง) 07-04-2021
rep00107 นางสาว สุภาภรณ์ เติมประชุม อาจารย์ สายยางตรงชักโคก น้ำรั่ว ต้องปิดก๊อก น้ำถึงจะไม่ไหล อยู่หอพัก 3 ชั้น 4 ออกจากลิฟห้องแรกซ้ายมือ ฝั่งลิฟค่ะ 07-04-2021
rep00106 นางสาว ปรพภาพร ภูงามตา นักศึกษา ไฟฟ้าในห้องไม่ติด 03-04-2021
rep00105 นางสาว วิไลลักษณ์ สุกใส อาจารย์ หลอดไฟห้องพัก อ เปิดไม่ติด ลองเปลี่ยนหลอดไฟเองแล้วเปิดไม่ติด โทรแจ้งช่างหมัดแล้ว นัดซ่อมวันจันทร์ที่5เม.ย.64 เวลา09.00น. 03-04-2021
rep00104 นางสาว นราพร พิทักษ์พร อาจารย์ หลอดไฟชำรุด ติดๆดับๆ (ประสบปัญหาในการเรียนของนศ.) 02-04-2021
rep00103 นาย สุทธิพงษ์ อุ่นเป็นนิจ นักศึกษา 1.ซ่อมหลังคาห้องอาบน้ำชาย หอสาม 2.เปลี่ยนฝักบัวห้องน้ำชายทุกห้อง เพราะว่านศ.ย้ายจากชั้น3 ลงมา ต้องใช้ห้องน้ำชั้น 1 ฝักบัวไม่สมประกอบสักอัน 3.ดูระบบน้ำห้องอาบน้ำชาย เพราะเวลาอาบ 2-3 คนพร้อมๆกัน น้ำเ 31-03-2021
rep00102 นางสาว ปรียา บัวสี นักศึกษา เมื่อกี้พิมพ์ผิด(ไฟระเบียงเสีย) 27-03-2021
rep00101 นางสาว ปรียา บัวสี นักศึกษา ทีเสียบปลั๊กไฟใช้ไม่ได้ค่ะ1ปลั๊กทางซ้ายมือประตูหลังห้อง ไฟระเบียงไม่เสีย 27-03-2021 ห้องล็อค นักศึกษากลับบ้าน (แม่บ้านแจ้ง)
rep00100 นางสาว นราพร พิทักษ์พร อาจารย์ 1. พัดลม(โต๊ะตรวจ) คอหัก 2. หลอดไฟชำรุด เปิดไม่ติด จำนวน 5 หลอด 3. เครื่องปรับอากาศ หมายเลข1 ไม่เย็น มีไฟสีแดงขึ้น 26-03-2021
rep0099 นาย เอกพล หมั่นพลศรี อาจารย์ มีเสียงนกวิ่งบนฝ้า เสียงดัง ทำให้นศ.ไม่มีสมาธิในการสอบ 26-03-2021
rep0098 นาง นวลอนงค์ ร่มโพธิ์ เจ้าหน้าที่ 1.ปูนยาแนวอุดกำแพงน้ำไหลเวลาเด็กอาบน้ำ ชั้น 1 2.ไฟในห้องน้ำไม่ติด ชั้น 2 3. แอร์ในห้องเก็บโต๊ะนกทำรัง ชั้น 2 25-03-2021
rep0097 นางสาว วิไลลักษณ์ สุกใส อาจารย์ พัดลมไม่หมุนเสียงดังสะเทือน และเปิดทิ้งไว้ อ ห้องข้างบนนอนไม่ได้ ติดป้ายชำรุดห้ามเปิด นศไม่ปฏิบัติตามมีโอกาสไฟไหม้ จึงขอแจ้งให้ถอดพัดลมเพดานออก ดังนี้ 1. ห้อง 3303 เลข 4140-001-0005/352 2. ห้อง 3304 22-03-2021
rep0096 นางสาว บงกชกร ดีคำ นักศึกษา ไฟกลางห้องติดดวงเดียว 21-03-2021
rep0095 นางสาว มนพร พงษ์วิเศษ นักศึกษา -ที่ล็อคประตูห้องพัง -หลอดไฟหายไป 1 หลอด -พัดลมมีเสียงกุกกัก 19-03-2021
rep0094 นางสาว ศรัญญา อัปกาญจน์ นักศึกษา หอ 1 ห้อง 1309 ลูกบิดประตูเสีย ต้องการเปลี่ยนลูกบิด 19-03-2021
rep0093 นาง นวลอนงค์ ร่มโพธิ์ เจ้าหน้าที่ แอร์ห้องเอ็กเรย์ไม่ติด 1 ตัว แอร์ห้องเรียนรังสีปี 1 ไม่ติด 1 ตัว แอร์ห้องเรียนรังสีปี 3 ไม่ติด 1 ตัว ผ้าม่านรูดไม่ได้ ชั้น 1 16-03-2021
rep0092 นางสาว ฟาดีละห์ ตูแป นักศึกษา ห้อง R10 ไม่สามารถเปิดแอร์ตัวแรกใกล้เวทีได้ 16-03-2021
rep0091 นางสาว อัญชลี สิทธิสงคราม เจ้าหน้าที่ ประตูห้องน้ำชำรุด (บานพับประตู) 16-03-2021
rep0090 นางสาว กาญจนา พวงนาค เจ้าหน้าที่ ไฟห้องน้ำชายซอยห้องพยาบาล ฝ้าห้อง R.3 หล่น 16-03-2021
rep0089 นาง ยมมะณา จันทร์ฉิม เจ้าหน้าที่ แอร์ไม่เย็น 16-03-2021
rep0088 นางสาว วิภาดา รางเย็น นักศึกษา หลอดไฟ 15-03-2021
rep0087 นางสาว ชวัลลักษณ์ เอียดเฉลิม นักศึกษา 1.เตียงไม่แข็งแรง รอยเชื่อมหลุด 2.ชั้นวางโต๊ะอ่านหนังสือไม่แข็งแรง 3.มุ้งลวดกันยุงฉีกขาด 14-03-2021
rep0086 นางสาว ชวัลลักษณ์ เอียดเฉลิม นักศึกษา 1.พัดลมติดเพดาน เสียและไม่หมุนแล้ว 2.ไฟหลังห้อง ไม่ติดแล้ว 13-03-2021
rep0085 นางสาว ปารียา โพธิ์พินิจ นักศึกษา บันไดเตียงชั้น 2 และที่กั้นเตียงไม่ปลอดภัยในชีวิต ปล.เตียงในสุด ขวามือค่ะ **ห้องไม่ได้ล็อคค่ะ 13-03-2021
rep0084 นางสาว ศศิกานต์ ขันธนะชัย นักศึกษา หลอดไฟติดกำแพง3หลอด หลอดไฟระเบียง มุ้งลวดหน้าต่าง 12-03-2021
rep0083 นางสาว พิชญาภรณ์ บุญมี นักศึกษา Spot light หอ2 ฝั่งสนามวอลเลย์บอล 12-03-2021
rep0082 นวพร ดาบพิมศรี นักศึกษา ตู้เสื้อผ้า ไม่มีที่ปิด ไฟระเบียงและไฟหัวเตียง เปิดไม่ติดค่ะ 12-03-2021