Loading...
รายการแจ้งซ่อม
เลขที่แจ้ง ชื่อผู้แจ้ง ตำแหน่ง เรื่องที่แจ้ง วันที่แจ้ง สถานะ หมายเหตุ
rep0028 นางสาว กมลวรรณ กาญจนะ เจ้าหน้าที่ อ่างล้างมือหน้าห้องอาบน้ำมีน้ำไหล 22-01-2021
rep0027 นางสาว ขวัญเรือน เสียงเย็น เจ้าหน้าที่ -ห้องน้ำไฟเสีย 1 ดวง 22-01-2021
rep0026 นาง ปฐิตา มัณยานนท์ เจ้าหน้าที่ -ประตูลูกบิดเสีย -ที่กดชักโครกชำรุด 22-01-2021
rep0025 นาย เอกพล หมั่นพลศรี อาจารย์ อ่างล้างมือห้องนวดตัน 22-01-2021
rep0024 นางสาว สิรินภา จันประเสริฐ เจ้าหน้าที่ หลอดไฟกระพริบ ห้องภาควิชาการศึกษาทั่วไป 12-01-2021
rep0023 นางสาว วิไลลักษณ์ สุกใส อาจารย์ เครื่องกดน้ำไม่ทำความร้อน ทำแต่ความเย็น 26-12-2020 ไม่มีอะไหล่
rep0022 นางสาว นฤมล พิมพ์จันทร์ นักศึกษา ให้ใส่ที่คล้องล็อคประตูไม่มี เนื่องจากจะไปฝึกงาน จำเป็นที่จะต้องล็อคห้องไว้ 25-12-2020
rep0021 นางสาว สิรินภา จันประเสริฐ เจ้าหน้าที่ 23-12-2020
rep0020 นาย เอกพล หมั่นพลศรี อาจารย์ น้ำโรงอาหาร โรงผลิต ไม่ไหล 22-12-2020
rep0019 นาง ดาวรุ่ง ศรีจำปาทอง เจ้าหน้าที่ -โครมไฟห้องแลบหลุดลงพื้น -ห้องน้ำอาจารย์หญิงสวิตส์ไฟช๊อดชักโครกกดน้ำไม่ลง -ห้องน้ำนักศึกษาหญิงชักโครกกดนัำแล้วน้ำไหลออกข้าง -ก้อกน้ำอ่างลัางด้านหน้ามืน้ำไหลตลอดเวลา 22-12-2020
rep0018 นาง สิรินภา จันประเสริฐ เจ้าหน้าที่ 22-12-2020
rep0017 นางสาว ประกาย วังสะการ นักศึกษา 1)ชักโครกห้อง 1 ห้อง2 ห้องสุดท้ายใส่ฝาครอบชักโครกไห้ด้วยค่ะ 2)ลูกบิดห้องน้ำ 3)สายฉีดตูด. ราวแขวนผ้าห้อง1 20-12-2020
rep0016 นางสาว นภาภรณ์ อรรคสังข์ นักศึกษา ไฟระเบียง 18-12-2020 ไม่มีของ
rep0015 นางสาว พัชริดา เงินแจ้ง นักศึกษา ไฟระเบียงห้อง เปิดไม่ติด 17-12-2020 ไม่มีของ
rep0014 นางสาว พัชริดา เงินแจ้ง นักศึกษา ไฟระเบียงห้อง เปิดไม่ติด 17-12-2020 ไม่มีของ
rep0013 นางสาว สถาพร สัตย์ซื่อ อาจารย์ ตู้ห้องแลปชั้นสาม H15/2B ล็อค กุญแจเปิดไม่ได้ รบกวนมางัดให้หน่อยค่ะ 16-12-2020
rep0012 นางสาว สณธิญา หมาดโส๊ะ นักศึกษา ประตูตู้ล็อก ปิดไม่ได้ 15-12-2020
rep0011 นาย จักรพงศ์ วงศ์คำจันทร์ นักศึกษา ซิ้งค์อ่างล้างหน้า,พัดลมเพดานไม่หมุน 15-12-2020
rep0010 นาย เอกพล หมั่นพบศรี อาจารย์ ป้ายห้องหัตถเวชกรรม หลุด 15-12-2020
rep009 นางสาว ปัณณพร กะจะวงษ์ นักศึกษา พัดลมติดผนังห้อง เวลาเปิดมีเสียงดังจนไม่สามารถเปิดได้มาเกือบจะ4ปีแล้วค่ะ เปิดทีไรเสียงดังจนน่ากลัว 14-12-2020
rep008 นางสาว สถาพร สัตย์ซื่อ อาจารย์ ลิฟต์หอ3ใช้งานไม่ได้ค่ะ 14-12-2020
rep007 นางสาว จารุวรรณ ชัยศิลป์ นักศึกษา ไฟวงกลม ที่ระเบียงเปิดไม่ติด 14-12-2020 ไม่มีของ
rep006 นาง ฐาปนีย์ เกิดแก้ว เจ้าหน้าที่ เปลี่ยนฝาชักโครก 1อัน 07-12-2020
rep005 นางสาว สุพัตรา รักษา นักศึกษา ประตูปิดไม่ได้ ลูกบิดค้างค่ะ ตอนนี้คือปิดประตูไม่ได้เลยค่ะ 07-12-2020
rep004 นางสาว วลีญา เฮาเลิศ เจ้าหน้าที่ หลอดไฟเสีย จำนวน 4 หลอด 02-12-2020
rep003 นาย อุทัย ทับทอง อาจารย์ เครื่องกระจายสัญาณอินเตอร์เน็ตเสีย 01-12-2020 อยู่ในประกันสัญญา
rep002 นางสาว สุพัตรา รักษา นักศึกษา ไฟในห้องกระพริบ 27-11-2020
rep001 นางสาว หยาดฝน บุญชอบ เจ้าหน้าที่ ซ่อมหลอดไฟ 27-11-2020 เปลี่ยนใหม่