กฎ ระเบียบ ของวิทยาลัย        
      - ระเบียบการแต่งกาย >>คลิก<<      
      - ระเบียบหอพักนักศึกษา >>คลิก<<      
      - กฎ ระเบียบ ของวิทยาลัย >>คลิก<<      
      - กฎ ระเบียบ ของสถาบันพระบรมราชชนก >>คลิก<<      
      - ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ >>คลิก<<      
               
               
               
    พระราชบัญญัติต่างๆ        
    - พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ >>คลิก<<      
    - จริยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ >>คลิก<<