ช่องทางการร้องเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
56 หมู่ 1 ถนนคลองขวาง-เจ้าเฟื่อง ตำบลราษฎร์นิยม อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 11150 โทรศัพท์: 02 525 4145 หรือ 02-1501203-9
งานทะเบียนและวัดผลการศึกษา ต่อ 1111,1112
งานการเงินและบัญชี ต่อ 1104,1106
งานเจ้าหน้าที่ ต่อ 2101,2102
Email : Kmpht@Kmpht.Ac.Th

Scroll to Top