เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 57
Enter Site เข้าหน้าหลัก
     
   
   
สำหรับนักศึกษาใหม่ 2557 คลิกดูเว็บ   รูปแบบ HTML
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น และระเบียนต่างๆดูได้จากหัวข้อ "สำหรับนักศึกษาใหม่ 57"   ไม่มีเอกสาร
       
... รอบรับกลาง รอบที่ 1 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์ฯ รอบที่1) ดูรายชื่อ   รูปแบบ PDF
... รอบรับกลาง รอบที่ 2 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 (ชำระเงิน 25-28 ก.ค 57 ) ดูรายชื่อ   รูปแบบ PDF
         
    แผนที่วิทยาลัยฯ   รูปแบบภาพ
         
http://www.youtube.com/user/kmphtchannel